بازیابی رمز عبوربرای وارد شدن به صفحه اصلی پشتیبانی اینجا کلیک نمایید

لطفا نام کاربری انتخاب شده ، نام مرکز آموزشی به صورت انگلیسی باشد
لطفا ایمیل فعال و شخصی خودتان را ثبت نمایید تا بتوانیم ارتباطی سریع و مداوم داشته باشیم

لطفا آموزش های سیستم مدیریت جامع و اختصاصی مدرسه کلاسه را به طور کامل مشاهده نمایید
آموزش ها به صورت ویدیویی ، تصویری و متنی در وبسایت قرار گرفته است
آموزش جامع و گام به گام سیستم کلاسه در لینک زیر قرار گرفته است

آموزش نرم افزار مدرسه و مرکز آموزشی به صورت جامع جهت راه اندازی کامل

کاتالوگ نرم افزار مدرسه و مرکز آموزشی کلاسه

دموی سیستم مدیریت مدرسه و مرکز آموزشی کلاسه

هوشمندسازی مدارس

مدرسه هوشمند